Rezerwacje

Lipiec 7, 2010

1. Rezerwacje terminów na rok kolejny rozpoczynamy z dniem 1.07 roku obowiązującego. Z góry uprzedzamy, że bywają terminy niedostępne z uwagi na uroczystości rodzinne.

2. Rezerwacja terminu następuje po uprzednim skontaktowaniu się z nami osobiście lub telefonicznie. Nie rezerwujemy terminów przez gg, skype. Drogą elektroniczną z radością odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.

3. Rezerwacja o której mowa powyżej jest ważna przez:

– 30 dni – dla terminów dłuższych niż 90 dni od momentu rezerwacji
– 14 dni – dla terminów krótszych niż 90 dni od momentu rezerwacji

W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość skracania tych terminów.

4. W ciągu 30 (14) dni powinno nastąpic ustalenie szczegółów dotyczących zlecenia i ostateczna decyzja odnośnie rezerwacji terminu.

5. W przypadku niedopełnienia punktu 4 – termin automatycznie wraca do puli terminów wolnych.

5. Potwierdzenie terminu i jego ostateczne umieszczenie w naszym kalendarzu wiąże się z podpisaniem umowy.

6. Pozostałe kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.